Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Bydgoskiej dnia 6 października zainaugurowało nowy rok duszpasterski, któremu będzie patronować Sługa Boża Anna Jenke.

Mszę św. sprawował ks. dr Waldemar Różycki- duszpasterz nauczycieli. Każde comiesięczne spotkanie formacyjne będzie również spotkaniem z Anną: Jej życiem, działalnością, duchowością, a przede wszystkim z Anną- pedagogiem i wychowawcą, Anną- osobowym wzorem dla nauczycieli.

Wierzymy, że Sługa Boża Anna Jenke stanie się nam przewodniczką i opiekunką w zmaganiach z codzienną szkolną rzeczywistością, a my prosić będziemy Boga o wyniesienie Jej do chwały ołtarzy. Mamy nadzieję, że wielu nauczycieli naszej diecezji uczyni z Niej swoją patronkę i powierniczkę trudnych szkolnych spraw.